Použité stroje

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházejícím startu dotačních titulů PRV. Kde je možnost čerpání dotací pro zemědělce, sadaře, pěstitele zeleniny a chmele. Za zmínku stojí fakt, že v tomto kole PRV je možné čerpat dotaci zpětně od 12.3. 2020 na již vyfakturované technologie či stavby. Rádi bychom Vám nabídli své služby od vypracování nabídky až po...

Přijměte pozvání na polní předvádění strojů Farmet v akci ! K prohlédnutí bude několik souprav strojů pro zpracování a přípravu půdy, secích strojů českého výrobce společnosti Farmet a.s., kterého je společnost Arrow Agri s.r.o. výhradním prodejcem v regionu.

Děkujeme všem návštěvníkům naší expozice na agrosalónu Země Živitelka v Českých Budějovicích, která je již minulostí. Pro připomenutí našeho stánku si můžete prohlédnout několik fotografií.